Paslaugos

STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Priežiūra, kad statybos vyktų pagal projektą, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų
• Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas
• Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė
• Naudojamų medžiagų kontrolė

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

FIDIC INŽINIERIAUS PASLAUGA

Vykdome FIDIC Inžinieriaus funkcijas pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC parengtas sutarčių sąlygas. FIDIC Inžinieriaus paslaugos – tai tarptautinius standartus apimančios kokybiškos visapusiškos statybos, montavimo ir paleidimo darbų bei su jais susijusios veiklos priežiūra.

NAUJŲ STATINIŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

Atliekame naujai pastatytų namų, kotedžų, butų statybos darbų kokybės įvertinimą atsakydami į klausimus:

• ar kokybiškai pastatytas namas?
• ar kokybiškai atlikti darbai?
• ar kokybiškos buvo naudotos medžiagos?
• ar laikytasi technologinių reikalavimų?